Ogłoszenia

11.01.2022

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na prowadzonej wspólnie stronie internetowej łączących się spółek: Trust Investment Projekt 10 Spółka akcyjna (spółka przejmująca) oraz Trust Investment Projekt 7 Spółka akcyjna (spółka przejmowana).

Zarząd TRUST INVESTMENT PROJEKT 10 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce, posiadającą REGON: 382921250, NIP: 6631878301, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000777933, kapitał zakładowy 100.000,00 zł wspólnie z Zarządem TRUST INVESTMENT PROJEKT 7 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce, posiadającą REGON: 381245835, NIP: 6631877224, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000747800, kapitał zakładowy 100.000,00 zł ogłasza poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 4 listopada 2021 r. uzgodniono, przyjęto i podpisano Plan Połączenia ww. spółek o treści jak w załączniku.